‘Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.’ Filippenzen 4:19

Een prachtige belofte die in de context staat van partnerschap tussen de gemeente in Filippi en de bediening van Paulus. Zo geloven wij dat dit nog steeds van kracht is. Als bediening zijn we afhankelijk van God’s voorziening en God gebruikt mensen zoals jou om een kanaal van voorziening te zijn. Help je mee door te investeren in het Koninkrijk van God? Iedere euro zal besteed worden om mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Alvast enorm bedankt!


Zelf een gift overboeken naar:

St. Kingdom Culture Ministries
NL84 RABO 0325 3984 29

Machtigingsformulier
Met de keuze die u maakt, geeft u Stichting Kingdom Culture Ministries een machtiging om eenmalig of maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven. U heeft 8 weken de tijd en het recht om dit bedrag terug te laten boeken door uw bank.
Vul de volledige naam in waarop uw bankrekening staat geregistreerd
Vul hier uw IBAN rekeningnummer in
Vul het bedrag in wat u maandelijks óf eenmalig wilt geven