AANBEVELING

In September/Oktober 2018 heeft onze gemeente “de Ark Langedijk” aan Jarno van Dijk gevraagd bij ons een training te komen geven, genaamd “Holy Spirit College”. De naam van de training zegt al voldoende over de inhoud van de training. Dit college was over 6 donderdagavonden verdeeld. Graag deel ik hierbij onze ervaringen over deze training en de trainer.

Wij hebben Jarno ervaren als een oprecht en, door God, geïnspireerd, persoon. Hij heeft de kennis en kunde om de puzzelstukjes, die er vaak zijn rond de Heilige Geest, keurig op zijn plaats te laten vallen door Bijbelse onderbouwingen. Ook zijn kracht om mensen ontspannen met geestelijke gaven om te laten gaan, is als zeer positief ervaren.

Met humor, enthousiasme en goede onderbouwingen weet Jarno zijn publiek mee te nemen in de
werken van de Heilige Geest. Het mooie van deze training is dat het niet alleen maar theorie is, maar er ook een stukje praktijk bij komt kijken zoals b.v. “Speed Profeteren”. Dit is een hele veilige en ontspannen manier om jezelf af te stemmen op Gods stem en Geest. Je merkt dat Jarno heel dicht bij God leeft en daardoor ook de gave heeft om zaken duidelijk naar voren te brengen. Ook woorden van kennis zijn hem daarom niet vreemd, wat heel mooi en bijzonder is om te ervaren.

De laatste avond heeft Jarno persoonlijk gebeden voor iedere aanwezige (gasten waren hierbij uitgenodigd). Deze avond was heel bijzonder en indrukwekkend voor veel van de aanwezige mensen. Wat betreft de duur van de training: op zich zijn 6 avonden goed te overzien, maar je merkte ook dat het voor Jarno lastig was om in die tijd alle informatie te kunnen delen, aangezien er altijd een stukje herhaling nodig was op de volgende trainingsavond, om mensen weer even op te “frissen”. Door deze herhaling kwam het delen van nieuwe informatie soms in het gedrang. Mogelijk idee zou kunnen zijn, om in plaats van 6 avonden, de training in b.v. een weekend te geven.

Als ervaringsdeskundige en oudste van de gemeente kan ik deze training en de trainer van harte bij iedere gemeente aanbevelen. Het helpt mensen om verder op weg te gaan met de Heilige Geest, doordat ze in deze training hele goede handvatten krijgen om zaken beter te begrijpen en te zien. Jarno hartelijk bedankt voor deze training en inspiratie die je ons hebt gegeven in deze training.

Vriendelijke groet,

Jan de Blank
Oudste, Volle Evangelie Gemeente de Ark Langedijk.

Meer informatie over een Holy Spirit College in jouw kerk of bedrijf? Mail naar info@kingdomculture.nl