Wat is Holy Spirit College?
Vanuit apostolisch perspectief omschreef Paulus zichzelf als een architect in 1 Korinthe 3:10. Door onderwijs en het overdragen van Gods kracht bouwde hij vele lokale en regionale kerken in zijn tijd. Ons verlangen met Holy Spirit College is om hetzelfde te doen, door apostolisch onderwijs te geven, wat zich richt op opwekking en reformatie binnen de lokale gemeente. Dit verlangen komt voort uit Romeinen 1:11 ‘Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen (impartatie), waardoor u versterkt zou worden.’

HSC is geen conferentiemodel, maar echt gericht op het bouwen van de lokale kerk en het cultiveren van een cultuur van geloof en opwekking wat een reformatie teweegbrengt in de levens van mensen, de gemeente en daardoor zichzelf uitwerkt naar de wereld om ons heen.

We geloven dat opwekking nodig is om de kerk wakker te maken, maar dat reformatie nodig is om een opwekking te cultiveren. De verandering van een cultuur binnen een gemeente is daarbij cruciaal. Hoewel Jarno veel als gastspreker wordt uitgenodigd en op die wijze een beweging van Gods Geest ziet in kerken, is het zijn verlangen om dit niet te laten beperken tot een zondagochtend. Veel meer leeft het verlangen om kerken te helpen dit langdurig vast te houden en mensen hierin te leren wandelen.

Waarom is dit goed voor de lokale gemeente?
Paulus zei, bij de uiting van zijn verlangen in Romeinen 1, dat hij wilde komen om de gemeente te versterken. Omdat Jarno een zalving heeft voor sterk bijbels onderwijs en de ervaring heeft als voorganger, zal HSC een versterking zijn voor de gemeente. Voorgaande bijbelscholen vanuit onze bediening wijzen uit dat de relatie met God, de dienstbaarheid, de toewijding en de persoonlijke levens van mensen een boost hebben gekregen. We geloven dat dit een rijke zegen en een versterking zal zijn voor de gemeente en zal teruggezien worden in het gemeenteleven en in de levens van mensen.

Wat kan een gemeente verwachten?
HSC is gericht op onderwijs en impartatie (overdracht). Praktisch gezien zullen we kijken naar bijvoorbeeld series van een aantal avonden, conferenties of andere mogelijkheden waarin onderwijs, activatie en impartatie centraal staan. Dit in overleg en afstemming met de hostende gemeente. De school zal opgebouwd worden uit sterk bijbels onderwijs en daarbij zullen mensen praktisch uitgedaagd worden, activatie. Denk bijvoorbeeld aan het verstaan van Gods stem door profetie en woorden van kennis of het genezen van zieken. Dit zal goed begeleid worden d.m.v. instructies en feedback. Ook zal er een moment van impartatie/overdracht zijn. Dit houdt in dat er voor iedereen gebeden zal worden voor een aanraking van God en het vrijzetten van Gods kracht in hun leven. We kunnen werken met verschillende thema’s:

  • Opwekking en Reformatie. Hoe je als christen ontwaakt en opstaat om te wandelen in bovennatuurlijke kracht en geloof en verschil maakt in de kerk en de maatschappij. Het belang van de vijfvoudige bediening in de lokale kerk.
  • Bouwen van een profetische cultuur. Wat is een cultuur van eer? Hoe kijk je naar anderen en leiders door Gods ogen? Hoe versta je de stem van God en ga je om met het geven en ontvangen van profetische woorden, beelden en woorden van kennis?
  • Gaven van de Heilige Geest. Het leren over en wandelen in de gaven van de Heilige Geest. Het belang van de doop in de Heilige Geest en hoe dat geestelijke gaven vrijzet. Praktisch uitwandelen van de genadegaven.
  • Roeping en zalving. We zijn allemaal geroepen, maar zijn niet overal voor gezalfd. Wat is het verschil tussen geroepen en gezalfd zijn? Hoe leer je te ontdekken wat je roeping is en hoe leer je wandelen in het gebied waarvoor God je gezalfd heeft.
  • Genezing. De bediening van genezing. Waarom worden mensen niet genezen? Hoe bedien ik genezing? Bijbels onderwijs vanuit het volbrachte werk van Jezus.
  • Vrijheid, vreugde en voorspoed in financiën. Leer hoe je financieel vrij kunt worden door God als bron te erkennen. Bijbels onderwijs over het blijmoedige geven, tienden en offers. En hoe voorspoed voorbereiding nodig heeft.

De thema’s zullen worden afgestemd met de desbetreffende gemeenteleiding. Ook kan alles gecombineerd worden of ingevuld worden naar behoefte. Ook is het mogelijk om één thema uit te diepen.

Ministry-team Trainingsavond
We bieden ook een trainingsavond aan voor ministry-teams. Klik hier voor meer informatie.

Hoe kan ik meer informatie krijgen of vragen stellen hierover?
Voor het bespreken van de mogelijkheden of meer informatie kunt u mailen naar info@www.kingdomculture.nl of bellen naar 06-22145606

Aanbeveling

In September/Oktober 2018 heeft onze gemeente “de Ark Langedijk” aan Jarno van Dijk gevraagd bij ons een training te komen geven, genaamd “Holy Spirit College”. De naam van de training zegt al voldoende over de inhoud van de training. Dit college was over 6 donderdagavonden… Lees meer

Jan de Blank, Oudste VEG de Ark Langedijk

Aanbeveling

Op 4 opeenvolgende woensdagavonden in januari 2019 hebben we als gemeente genoten van de Holy Spirit College, gegeven door Jarno. Als leidersteam hebben we het verlangen dat de gaven van de Heilige Geest meer en meer zichtbaar worden in de gemeente… Lees meer

Jan Willem van Baak
Voorganger V.E.G. De Hoeksteen Velp