5 karakteristieken – Deel 4

De Here Jezus kwam in Mattheüs hoofdstuk 4 bij de vissers langs die hun dagelijkse dingen aan het doen waren. Hij riep ze met de woorden: kom, volg Mij en ik maak je vissers van mensen. Hiermee arriveerden ze niet op hun eindstation, maar het was een uitnodiging om op de trein te stappen. Hun volgen, dienstbaarheid en opoffering maakten dat ze het voorrecht hadden om aan de voeten van de rabbi te zitten. Dit was de start van hun vormingsproces.

De Kerk vandaag is een vormings-plek, een kweekvijver, een trainingsschool voor mensen om gevormd te worden. En dat vormen is niet een quick fix, maar het goed doorlopen van een proces waar God structuren voor bedacht heeft. Structuren van leiderschap, onderwerping, karaktervorming en het finetunen van de gaven en talenten die God in een mens heeft gelegd.

Het einddoel waar mensen vandaag de dag vaak op azen is het vasthouden van de microfoon in de Kerk. Alsof dat de definitie is van bediening. Het tegenovergestelde is waarheid. In Johannes 17 staat dat zoals God de Here Jezus in deze wereld heeft gezonden, zo wil Hij ons ook zenden in deze wereld. Dit is de meest duidelijk apostolische tekst die je maar kunt vinden. Het woord ‘zenden’ is het Griekse woord ‘apostello’ wat betekent; vanuit een plaats stelling aanbrengen. In wezen is dit de main assignment voor elke gelovige. Vanuit je hemelse identiteit breng je stelling, ofwel orde, in een wereld die in chaos is. In je gezin, je bedrijf, je school of welke omgeving dan ook.

We hebben als Kerk al generaties verspeeld die bedoeld waren om van invloed te zijn. Maar omdat de Kerk bezig was om alleen mensen van de aarde naar de hemel te brengen zijn voornamelijk jongeren de connectie met hun geloof en hun dagelijkse leven kwijtgeraakt. Toen ik sprak bij een tienerevent over dit topic kwamen na de dienst tieners huilend bij me. Ze hadden een brandend verlangen om God te dienen, maar dachten dat dat alleen kon als pastor, zendeling of kinderwerker in de gemeente. Nu beseften ze dat God hen wil vormen en voorbereiden om met hun huidige opleiding en carrière plannen van invloed te zijn voor Zijn Koninkrijk! De Kerk is een broedplaats voor bedieningen, maar we moeten ze alleen nog anders definiëren. Niet alleen binnen de muren van de Kerk, maar voornamelijk midden in de maatschappij! De Kerk is de onmisbare factor in het leven van iedere gelovige. Je laten leiden, vormen en uitzenden om vervolgens dat als een herhaling in je leven terug te laten komen. Zo groei je steeds verder door naar volwassenheid, naar leiderschap over je eigen leven en naar invloed in je leven ten dienste van Gods Koninkrijk.