De missie van Stichting Kingdom Culture Ministries is om de boodschap van het Evangelie van het Koninkrijk over de hele wereld te brengen. Ons hart brandt voor de Kerk van Jezus Christus en om bij te dragen aan opwekking en reformatie binnen kerken. We geloven in de lokale én wereldwijde kerk!

Het is Gods voertuig voor Zijn Koninkrijk hier op aarde. Onze missie is om de Kerk op te bouwen en toe te rusten. Om haar te helpen opwekking te ervaren en door reformatie van binnenuit naar buiten de wereld te laten zien dat Jezus leeft!

We doen dit door te spreken in kerken en gemeenten. Het organiseren van conferenties en toerustingsdagen en het geven van cursussen en trainingen. Ook ondernemen we missiereizen naar diverse landen. Middels al deze activiteiten willen we helpen om de Kerk terug te brengen naar het apostolisch en profetisch fundament waarvan Jezus Christus de Hoeksteen is. We willen christenen leren om hun denken te vernieuwen en de cultuur om hen heen te veranderen!

Het gebed van Jezus was: ‘Laat Uw Koninkrijk komen, Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook hier op aarde.’ Dat is ons verlangen; het Koninkrijk van God te zien doorbreken in de levens van mensen, in steden en dorpen en het discipelen van natiën.

Een liefdevolle groet,