5 karakteristieken van een gezonde kerk – Deel 5

Ik ben opgegroeid met het idee dat de werking van de Heilige Geest zich uit in het overtuigen van zonde en het brengen van mensen tot berouw en bekering. Nadat de bijbel er was gekomen, waren namelijk de bovennatuurlijke gaven van de Geest, genezing en bevrijding niet meer nodig. Nadat ik tot levend geloof kwam in een evangelisch gemeente werd dat idee volledig veranderd.

Ik ontmoette mensen die in ongeleerde, vreemde talen spraken. Die informatie deelden over anderen die ze niet konden weten. Ik zag zieken ter plekke genezen en zag de meest bizarre dingen gebeuren met mensen die bevrijd werden van boze geesten. Mijn theologie over de werking van het bovennatuurlijke stond binnen een paar maanden op de schop. Ik ontdekte steeds meer dat wat ik altijd had geleerd, niet helemaal het volledige verhaal was. Ook zag ik dat er een tegenstelling was tussen wat de Here Jezus had gezegd over het gevolg van de prediking van het Evangelie en wat ik van jongs af aan had geleerd.

Toen de discipelen uitgezonden werden in Markus 16 zei de Here Jezus expliciet dat de prediking van het Evangelie bevestigd zou worden met bovennatuurlijke dingen. Wonderen en tekenen zouden het bewijs zijn dat het Evangelie een ware boodschap was. Vanaf die tijd in 2004 dat ik dit ontdekte heb ik veel dingen gezien onder mijn ogen en handen die dit Woord bevestigden. Door de jaren heen heb ik ook heel veel mensen mogen trainen en helpen uitstappen in het functioneren in de gaven van de Geest. Het is geweldig te zien wanneer mensen gebruikt worden door God voor Zijn glorie!

De grootste hobbel die men in dat geval moet maken is het gevoel van goed genoeg te zijn om gebruikt te worden door God. Daarom geloof ik dat de prediking van Gods genade cruciaal is om de Kerk weer op te richten in het bovennatuurlijke. Een ware openbaring van genade maakt dat mensen breken met zonde en vrij gaan leven van veroordeling en de leugen dat ze niet goed genoeg zijn. Van daaruit begint het leven van God krachtig te stromen door de mens heen. Genade is de basis voor de kracht van God om te stromen!

Wat daarnaast de interne zelfreflectie zou moeten zijn is vanuit welke motivatie doen we de dingen die we doen? Waar komt het verlangen vandaan om te wandelen in de kracht van God? De Kerk van de Here Jezus Christus is geroepen om te handelen en te wandelen vanuit dezelfde hartsgesteldheid als Hem. Vanuit de absolute, onvoorwaardelijke en zelfopofferende liefde voor de mens heeft Hij alles gegeven! Dat is ook de motivatie voor de Kerk om te wandelen in Zijn kracht. Te vaak ebt een beweging van God, een opleving of überhaupt de kracht van God in de individu of de gemeente weer weg omdat we het laten draaien om kerkgroei, ego of geld. Wanneer de Kerk leert om vanuit dezelfde liefde gemotiveerd te zijn als de liefde waar vanuit de Here Jezus functioneerde, dan zal ze in kracht toenemen!

Daarnaast heeft God me de afgelopen jaren steeds meer laten zien over orde. In de huidige ‘discipelschap cultuur’ wordt voornamelijk de focus gelegd op het ‘gaan’. In beginsel niets mis mee, want beweging is nodig! Maar wanneer we in het Woord van God zien hoe de Here Jezus en ook de apostel Paulus spreken over orde in de gemeente dan is het belangrijk dat we dat opnieuw serieus gaan nemen. De chaos en problematiek in de gemeente in Korinthe was reden voor de apostel om een brief te schrijven. Hij schrijft dat de orde die Hij aanbrengt o.a. rondom de gaven van de Heilige Geest, geldt voor alle gemeenten waar de heiligen samenkomen. Ook voor jou en mij in deze tijd dus zeer relevant! Ik geloof dat het van wezenlijk belang is om op een ordelijke manier om te gaan met de gaven van de Geest en het respect en eerbied wat nodig is om hierin te wandelen.  

Wanneer we in een gezonde gemeente betrokken zijn, dan zien we wekelijks de gaven van de Geest in werking. Waar men het Evangelie van Jezus Christus brengt, daar doet God de boodschap meewerken door gaven, krachten en tekenen die je doen verwonderen.