5 karakteristieken van een gezonde kerk – Deel 3

Van oudsher staat de prediking van het Evangelie centraal in de Kerk. Je ziet het in de oude kerkgebouwen aan de plek van de kansel die vaak middenin geplaatst is. En zo geloof ik dat het ook van vitaal belang is dat in de kerk van Jezus Christus, de prediking van het Evangelie én sterk Bijbels onderwijs een belangrijke plaats moeten innemen.

Toen de Here Jezus in Kapernaüm was en een boze geest uitdreef, waren mensen ervan onder de indruk. Maar wat opvalt in dit verhaal wat beschreven staat in Markus 1, is dat men niet een vragenvuur schoot op Hem over hoe die kracht werkt of hoe je demonen uitdreef. Deze mensen koppelen de autoriteit en kracht van de Here Jezus aan iets waar je niet snel aan denkt wanneer je een demon uitdrijft. Ze waren zich verbaasd aan het afvragen; ‘wat voor een nieuwe leer is dit dat Hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?’

De leer of doctrine die je aanhangt, bepaalt de mate van autoriteit waarin je wandelt. Het is dus een cruciaal ingrediënt voor een krachtige Kerk! De Ecclesia die de Here Jezus voor ogen had, zou gebouwd zijn op een openbaring van Hem. Die openbaring gaat door alle aspecten van ons onderwijs en prediking heen, namelijk dat Hij de Christus is, de Zoon van de Levende God. We zien dat de apostelen een sterk fundament van Bijbelse waarheden neerlegden. De reden dat de Kerk zo stabiel groeide was niet alleen vanwege de doopdiensten en wonderen die er gebeurden. Het was o.a. omdat ze volharden in de LEER van de apostelen!

De Kerk met inhoud staat stabieler dan eentje zonder inhoud. En de inhoud moet gevuld zijn, niet met menselijke meningen of gemakkelijke boodschappen, maar met het onvervalste Evangelie van de Here Jezus Christus. Zijn dood, Zijn opstanding en de impact van Zijn Koninkrijk die de aarde zal vervullen. Laten we nooit moe worden om te prediken en laten we nooit moe worden om te leren. De diepte van Gods Woord is onmetelijk met het openbarende licht van de Heilige Geest. Voor je hart, je relaties, de economie, voor je bedrijf, de politiek etc. Overal heeft het Woord van God een strategie voor om het te transformeren. Je geloof moet vermengd zijn met het Woord van God wil het krachtig werken!