5 karakteristieken van een gezonde kerk – Deel 1

In een steeds meer seculiere samenleving die gericht is op het individu, is het belangrijk om deze pijler in de gaten te houden. De samenleving is volledig gericht op hoe de mens zijn eigen wil moet kunnen uitvoeren. Als het maar goed voelt, dan zal het wel goed zijn. Dit soort gedachtegoed zie je de afgelopen decennia ook de Kerk binnenkomen.

Alles moet ‘fijn’ zijn en ‘goed voelen’. De Kerk heeft dezelfde zijden handschoenen aangetrokken als de wereld met haar ‘linkse kerk’. De woke ideologie en cancel-cultuur sluipen er steeds meer in. Alles wordt politiek en we leveren steeds meer in van wat ooit Koninkrijks-prediking was. Bijbelgetrouwheid op het gebied van huwelijk, gezin, leiderschap, geslacht, eer & respect en wat echte liefde is komt steeds meer onder druk te staan.

De bijbel zegt dat in een gezonde Kerk de Here Jezus Christus de Hoeksteen is! De Hoeksteen bepaalt draagkracht. De Hoeksteen is de stevigheid van het gebouw waarin ze gelegd is. Het spreekt van een belangrijke en onmisbare positie! Bepalend voor hoe en hoelang een gebouw blijft staan. Het is het onvervalste en ongecomprimeerde Evangelie van het Koninkrijk van Jezus Christus dat de Hoeksteen moet zijn van een gezonde Kerk. Zijn waarden en normen, Zijn principes en Zijn manier van leven welke in de Kerk bepalend is. Ik geloof dat wanneer het in de wereld mis gaat, het terug te voeren is naar de Kerk. Sinds de sterke ontkerkelijking in de jaren zestig is het in Nederland ook in de samenleving steeds liberaler, vrijzinniger en hedonistischer geworden. Jezus zei dat de Kerk het zout en licht van de wereld moest zijn! Wanneer het zout haar smaak verliest…

Mijns inziens hebben we een stuk schijn-relevantie omarmd. Als Kerk wilden we relevant zijn en dus is er water bij de wijn gedaan om mensen maar in de Kerk te houden of terug te trekken naar binnen. We moeten oppassen dat we niet de echte relevantie van het Evangelie, de boodschap van het kruis, zonde en bekering en het Woord van God verliezen, omdat we zogenaamd iets willen voorstellen. Juist het feit dat de Here Jezus Christus de Hoeksteen is, maakt dat we relevant zijn!

Zijn Koninkrijk is onwankelbaar en Zijn kracht onverminderd. Zijn wijsheid is niet van deze wereld en Zijn principes werken al duizenden jaren. Een gezonde Kerk is gebouwd met Hem als Hoeksteen!